Vajumisuuringudtellija soovilhind kokkuleppel

Vajumisvaatlusega saab kindlaks teha hoonete ja rajatiste vajumise või kerkimise.

Vajumisvaatlusi teostatakse tsüklitena kindla aja tagant.