Topo- geodeetilised tööd

  • Alusplaanide mõõdistamine detailplaneeringute koostamiseks
  • Alusplaanide mõõdistamine ehitiste ja tehnovõrkude projekteerimiseks
  • Ehitusjärgne mõõdistamine kasutusloa saamiseks