Maakorraldustööd

Katastriüksuste esmamoodustamine

Maade tagastamine, erastamine, munitsipaliseerimine ja riigi omandisse jätmine.

Kinnistute piirimuudatused

Plaanialusel moodustatud kinnistute mõõdistamine ja piiristamine

Teostatakse juhul, kui katastriüksus on moodustatud kaardi- ja plaanimaterjali alusel.

Piiripunktide otsimine ja taastamine

Kinnistute liitmine ja jagamine

Töö teostamiseks on vajalik kohaliku omavalitsuse nõusolek.

Tööde käigus mõõdistatakse ja tähistatakse katastriüksuste piirid.

Koostatatud plaan ja piiriprotokoll kooskõlastatakse piirinaabritega ning mõõdistustoimik edastatakse Maakatastrile.