Geodeetilised tööd ehitusplatsil

Hoonete vertikaal- ja horisontaalmärkimine:

kogu hoone märkimistöid ja ehituslikud kontrollmõõdistamised

Väikeelamute märkimistööd

Tehnovõrkude märkimine ja kontrollmõõdistamine:

ehitavate trasside mahamärkimine ja ehitusjärgne kontrollmõõdistamine

Vee- ja kanalisatsioonitrasside majaühenduste kontrollmõõdistamine