Geodeetilised tööd ehitusplatsil

Hoonete vertikaal- ja horisontaalmärkimine - sisaldab kogu hoone märkimistöid: vaiavälja, rostvärgi, ankrupoltide, vahelagede, telgede märkimistööd, samuti ehituslikud kontrollmõõdistamised

Tehnovõrkude märkimine ja kontrollmõõdistamine - sisaldab ehitavate trasside mahamärkimist ja ehitusjärgset kontrollmõõdistamist.  

Väikeelamute märkimistööd.

 Vee- ja kanalisatsioonitrasside majaühenduste kontrollmõõdistamine.