Topo- geodeetilised tööd

alusplaanide mõõdistamine detailplaneeringute koostamiseks

alusplaanide mõõdistamine tehnovõrkude ja ehitiste projekteerimiseks

 ehitusjärgne mõõdistamine