Topo- geodeetilised tööd  
 
 
I
I
I
 

 

 

alusplaanide mõõdistamine detailplaneeringute koostamiseks

alusplaanide mõõdistamine tehnovõrkude ja ehitiste projekteerimiseks

 ehitusjärgne mõõdistamine

 

 

   

 

Pärnu Maamõõduteenistus OÜ  Kaevu tn 37 Pärnu 80037  Tel: 447 1803  maamt@maamt.ee