Tegevuslitsentsid  
 
 
I
I
 

 

 

 

  

313-MA-k               Maakorraldustööd                                                                                          

316 Ma                  Geodeetilised ja kartograafilised tööd

 

EG10154052-0001   Ehitusgeodeetilised tööd  

   

 

Pärnu Maamõõduteenistus OÜ  Õhtu põik 5 Pärnu 80010  Tel: 447 1803  maamt@maamt.ee